Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Iisalmen Visa ry
Osoite: Riistakatu 11, 74100 Iisalmi
 
2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Riistakatu 11, 74100 Iisalmi
p. 0440 820 621, kisatoimisto(at)iisalmenvisa.com
 
3. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri (netti-jäseri)
 
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteri perustettu jäsentietojen ylläpitämiseksi.
Rekisteriä käytetään myös seuraaviin tarkoituksiin:
- jäsentiedottaminen
- koulujen ja tapahtumien markkinointi
- jäsenpalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen
- osallistumisten ja osallistumismaksujen seuranta
- kilpailuilmoittautumiset
- lisenssien hankinta
- kilpailujen viralliset tulokset ja tilastot, jotka voidaan jakaa myös netissä/lehtiin
 
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
– jäsennumero, tulee automaattisesti jäsenrekisteriohjelmasta
– jäsenen nimi ja osoitetiedot
– puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– jäsenen syntymäaika,
– jäsenyyslaji (mm. henkilöjäsen, perhe-, toimitsija- ja kunniajäsen)
– liittymispäivä
– maksusuoritukset
– mahdollisen perhenjäsen nimi ja perhesuhde (samaan talouteen varsinaisen jäsenen kanssa kuuluva)
– huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti.
– henkilötunnus, joka tarvitaan SUL:n lisenssiä ja vakuutusturvaa varten. Henkilötunnusta käytetään vain lisenssihankintaa varten ja tieto poistetaan Visan rekisteristä välittömästi kun lisenssihankinta on tehty.

 
Yllä mainittuja tietoja voidaan väliaikaisesti käsitellä Microsoft office ohjelmistoilla mm. Excel.

 
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
- Henkilöltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksella, tai muulla vastaavalla tavalla
- Rekisterinkäsittelijän tai toimihenkilön syöttäminä
- Visan eri lajien liittojen kilpailutietokannoista tai vastaavista järjestelmistä
- VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Voimme luovuttaa tietoja Suomen urheiluliiton tuottamiin palveluihin (SUL).
- Kolmannen osapuolen järjestelmät:
- jäseri (rekisteriseloste nähtävissä visalassa tarvittaessa)
- erilaiset tulospalvelusovellukset (kunkin rekisteriselosteet tapahtumakohtaisesti saatavilla palveluntarjoajalta)
 
8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Nettijäseri vastaa parhaan kykynsä mukaan tietojen suojaamisesta.
 
10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle osoitteeseen:

Iisalmen Visa ry
Riistakatu 11, 74100 Iisalmi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista/tietojen poistamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse kisatoimisto(at)iisalmenvisa.com.
Jäsenrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuteen osallistua Seuran järjestämään toimintaan.